Att göra när jag startar poolen på våren

Det första som bör göras innan vårsäsongen är att plocka fram alla anordningar och tillbehör som plockades bort vid vinterstängningen. Detta innefattar exempelvis att tömningsventilerna som öppnades vid vinterstängningen nu ska stängas. Sandfiltret och poolpumpens avtappningspluggar ska återmonteras.

Påbörja sedan fyllningen av poolvatten tills ungefär ¾ av inloppets höjd är uppnådd. Vänta tills denna nivå är uppnådd och fyll sedan på med vatten till pumpens silkorg. Först när silkorgen är fylld, öppna då ut- och inlopps samt retur-uttagets ventil. Ifall pumpen har en inställningsmeny dra denna till backspolning, eller starta annars backspolningsprocessen på ditt vanliga vis.

Sätt nu igång poolpumpen i cirka 5 minuter och stanna sedan pumpen. Vrid pumphandtaget till renspolning och låt den jobba i ungefär 1 minut tills du slutligen vrider handtaget till poolens normalläge, filter.

Stäng avloppets ventil och påbörja processen att få alla kemiska mätvärden inom rekommenderade värden. Detta inkluderar pH-värde, alkalinitet, klor och eventuellt salthalt. Efter att alla värden är rätt kan du börja rengöra poolen i form av borstning och rengöring av poolens väggar, golv och kanter.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Vill du vara med i diskussionen?
Lämna gärna ett ord!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>