Hur höjer eller sänker jag mitt pH-värde

Det rekommenderade värdet för pH är 7.2-7.6. För att höja eller sänka detta värde finns speciellt framtagna medel som vanligen benämns som ”pH-höjande medel” respektive ”pH-sänkande medel” . Självklart varierar styrkan av dessa men vanligen brukar man tillsätta 0.1kg av det pH-förändrande medlet per 10 kvadratmeter vatten. Självklart varierar detta beroende din pools övriga kemikalie […]

Att göra när jag startar poolen på våren

Det första som bör göras innan vårsäsongen är att plocka fram alla anordningar och tillbehör som plockades bort vid vinterstängningen. Detta innefattar exempelvis att tömningsventilerna som öppnades vid vinterstängningen nu ska stängas. Sandfiltret och poolpumpens avtappningspluggar ska återmonteras. Påbörja sedan fyllningen av poolvatten tills ungefär ¾ av inloppets höjd är uppnådd. Vänta tills denna nivå […]

Vilka säkerhetsanordningar krävs till min pool?

Den absolutvanligaste dödsorsaken bland nyfödda och väldigt unga barn är sjukdomar. På andra plats kommer drunkningsolyckor. Detta eftersom barn ständigt är nyfikna små varelser som ständigt söker nya äventyr i sitt närområde. För att motverka alla dessa dödsolyckor har Boverket samt ordningslagen satt upp ett antal lagar som alla poolägare och poolanläggningar måste anpassa sig […]

Att tänka på vid köp av poollampa

När man köper pool är det viktigt att välja rätt belysning. Detta kommer påverka hela poolens utseende under kvällstid, och det finns många olika lampförslag att välja mellan. Det absolut vanligaste lampsystemen är spotlights och/eller lysdioder. Vanligen har man spotlights under vattenytan och lysdioder ovanför vattenytan, som exempelvis runt pooldäck. Om man har ett pooltak […]

Faror med för högt och för lågt pH-värde

För högt pH-värde gör att kloret inte fungerar som det ska. Kloret är tänkt att rena poolen, vilket medför att för högt pH-värde gör att hela reningssystemet sätts ur spel. Detta kommer leda till basiskt vatten vilket delvis bidrar till kalkbildning i poolen vilket gör poolvattnet grumligt samt att algtillväxten ökar kraftigt. Det höga pH-värdets […]

Olika typer av poolvärmare del 2

Innan du börjar läsa detta rekommenderas att du har läst klart första delen av guiden om poolvärmare. Elvärmare Som kanske underförstått så värmer en elvärmare upp poolvattnet med hjälp av el. Man brukar säga att elvärmarens styrka i Kw ska vara en femtedel av poolens volym i kvadratmeter. Elvärmaren kan levereras i en mängd olika […]

Olika typer av poolvärmare del 1

Ifall ni önskar bada innan eller efter högsommaren så kan vattnet bli rätt kallt. En poolvärmare är precis som den låter, den värmer upp poolen. Denna guide kommer beskriva fyra olika typer av poolvärmare, solpaneler, värmeväxlare, elvärmare och luft-värmepumpar. Solpaneler Det utan tvekan mest kostnadseffektiva uppvärmningssystemet är en solpanel. Denne använder sig av solenergi och […]