Poolvattnets cirkulationsystem

Att ha ett bra cirkulationssystem av vatten i poolen är viktigt för att behålla en hög vattenkvalitet men även för hygieniska och estetiska skäl. De vanligaste vattencirkulation systemen består av en breddavlopp (även kallad skimmer), ett bottenutlopp, ett reningsverk bestående av en poolpump och ett filter samt en inlopp. Först skjuts vatten in genom breddavloppet. […]

Vanliga sandfilter problem

Sand läcker ut i pool- eller spaanläggningen Detta uppstår vanligen av dålig packning i centralventilen, vanligtvis på grund av förpackningen som sandet ligger i håller dålig kvalité. Lös detta genom att byta ut gummiförpackningen till en ny, förslagsvis en förpackningen av bättre kvalitet. Spricka på centralventilens rör En spricka i röret beror på att olika […]

Hur man byter poollampa

En poollampa brukar hålla i ungefär en till två säsonger, och måste därefter bytas. Detta görs genom att skruva bort lamphuset, som oftast sitter fäst mot väggen med två eller fyra skruvar. Lossa på dessa skruvar och lyft sedan ut hela lamphuset. Om lampan är under vattnet bör poolen tömmas på vatten ner till lampnivån […]

Felsöka poollampa problem

Ifall din poollampa slutat lysa kan de bero på flertalet olika anledningar. Den första självklara anledningen är att elen inte är inkopplad. Det löser du enkelt genom att helt enkelt starta igång säkringen. Det kan också vara huvudsäkringen eller en annan säkring som gått, vilket gör att poollampans säkring påverkats. Ett annat vanligt problem är […]

Allmän skötsel av pool

Varje vecka bör pH-värdet och klorhalten kollas. Värdet för klor ska vara 80-120ppm medan pH-värdet bör vara mellan 7.0 – 7.6. Detta bör göras under ännu frekventare när poolen används flitigt, exempelvis under varma sommardagar. Ifall du har en saltvattenpool ska även salthalten kollas regelbundet. Som kanske bekant luktar klor ganska distinkt och många försöker […]

Hur stort ska mitt pooldäck vara?

De flesta säger att ett pooldäck ska vara så stort som möjligt. Detta för att alla poolbadare ska få plats runt poolen, så att du kan ha solstolar, bord och övriga poolmöbler samt för att kunna bygga till ett pooltak i framtiden. Hur stort är då så stort som möjligt? Med detta menas att pooldäcket […]

Planera vart poolen ska stå

Poolen ska stå i ett läge som är praktiskt för poolen och passar in med resten av tomten. I de flesta fall är detta läge inte alls svårt att hitta. I andra fall, kan det behövas mycket planering och bakomliggande undersökningar. Det finns en del viktiga faktorer att tänka på, och dessa kommer behandlas i […]