Hur höjer eller sänker jag mitt pH-värde

Det rekommenderade värdet för pH är 7.2-7.6. För att höja eller sänka detta värde finns speciellt framtagna medel som vanligen benämns som ”pH-höjande medel” respektive ”pH-sänkande medel” . Självklart varierar styrkan av dessa men vanligen brukar man tillsätta 0.1kg av det pH-förändrande medlet per 10 kvadratmeter vatten. Självklart varierar detta beroende din pools övriga kemikalie […]

Att göra när jag startar poolen på våren

Det första som bör göras innan vårsäsongen är att plocka fram alla anordningar och tillbehör som plockades bort vid vinterstängningen. Detta innefattar exempelvis att tömningsventilerna som öppnades vid vinterstängningen nu ska stängas. Sandfiltret och poolpumpens avtappningspluggar ska återmonteras. Påbörja sedan fyllningen av poolvatten tills ungefär ¾ av inloppets höjd är uppnådd. Vänta tills denna nivå […]

Faror med för högt och för lågt pH-värde

För högt pH-värde gör att kloret inte fungerar som det ska. Kloret är tänkt att rena poolen, vilket medför att för högt pH-värde gör att hela reningssystemet sätts ur spel. Detta kommer leda till basiskt vatten vilket delvis bidrar till kalkbildning i poolen vilket gör poolvattnet grumligt samt att algtillväxten ökar kraftigt. Det höga pH-värdets […]

Poolvattnets cirkulationsystem

Att ha ett bra cirkulationssystem av vatten i poolen är viktigt för att behålla en hög vattenkvalitet men även för hygieniska och estetiska skäl. De vanligaste vattencirkulation systemen består av en breddavlopp (även kallad skimmer), ett bottenutlopp, ett reningsverk bestående av en poolpump och ett filter samt en inlopp. Först skjuts vatten in genom breddavloppet. […]

Vanliga sandfilter problem

Sand läcker ut i pool- eller spaanläggningen Detta uppstår vanligen av dålig packning i centralventilen, vanligtvis på grund av förpackningen som sandet ligger i håller dålig kvalité. Lös detta genom att byta ut gummiförpackningen till en ny, förslagsvis en förpackningen av bättre kvalitet. Spricka på centralventilens rör En spricka i röret beror på att olika […]

Hur man byter poollampa

En poollampa brukar hålla i ungefär en till två säsonger, och måste därefter bytas. Detta görs genom att skruva bort lamphuset, som oftast sitter fäst mot väggen med två eller fyra skruvar. Lossa på dessa skruvar och lyft sedan ut hela lamphuset. Om lampan är under vattnet bör poolen tömmas på vatten ner till lampnivån […]

Felsöka poollampa problem

Ifall din poollampa slutat lysa kan de bero på flertalet olika anledningar. Den första självklara anledningen är att elen inte är inkopplad. Det löser du enkelt genom att helt enkelt starta igång säkringen. Det kan också vara huvudsäkringen eller en annan säkring som gått, vilket gör att poollampans säkring påverkats. Ett annat vanligt problem är […]

Allmän skötsel av pool

Varje vecka bör pH-värdet och klorhalten kollas. Värdet för klor ska vara 80-120ppm medan pH-värdet bör vara mellan 7.0 – 7.6. Detta bör göras under ännu frekventare när poolen används flitigt, exempelvis under varma sommardagar. Ifall du har en saltvattenpool ska även salthalten kollas regelbundet. Som kanske bekant luktar klor ganska distinkt och många försöker […]